- Since 1995 -

Mi smo jedan od najperspektivnijih poslovnih sistema u regionu koji u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj i prodaju prehrambenih proizvoda, uvoz i distribuciju sirovina za prehrambenu industriju kao i razvoj u oblasti industrijske automatizacije.

053051246183+